W 2017 roku planowane jest wykonanie chodnika przy ulicy Jeziorańskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593. Chodnik ma się ciągnąć do skrzyżowania z ulicą Kopernika. Niestety, nie będzie oświetlony. Koszt chodnika to 120 tys. złotych.
Kolejną planowaną inwestycją jest przebudowa nawierzchni drogi 593 na odcinku Orzechowo – Dobre Miasto (około 1 km). Koszt przebudowy to 1 mln złotych.

Natomiast w Powiatowej Szkole Muzycznej w październiku 2016 roku pojawił się nowy fortepian. Koszt to około 100 tys. złotych. Zakup został sfinansowany z budżetu Powiatu Olsztyńskiego oraz Gminy Dobre Miasto. Jest to fortepian Yamaha CX3 PE. Dzięki niemu uczniowie będą mogli dawać występy i rozwijać swoje talenty.

Gminne inwestycje
W poprzednich latach również poczyniono bardzo wiele inwestycji. W latach 2014-2015 zmodernizowano Dobromiejskie Centrum Wsparcia przy ul. Olsztyńskiej 3. W latach 2009-2015 realizowano Gminny Projekt Budownictwa Socjalnego. Natomiast w latach 2008-2015 zajęto się gminnym programem remontów, modernizacji oraz przebudowy dróg.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Dobre Miasto na lata 2008-2015 łączny koszt inwestycji wyniósł aż ponad 36 mln złotych. W ramach tego planu wybudowano też wiele sieci kanalizacyjnych, np. na ul. Olsztyńskiej i Górnej. Wyremontowano i poddano termomodernizacji również Szkołę Podstawową nr 2 w Dobrym Mieście. Jak widać, miasto z każdym kolejnym rokiem prężnie się rozwija.

(Fot. pxhere / CC0)